سردار عباس نیلفروشان دستیار عملیات لشکر شد

به گزارش قسمت قسمت کردن دفاعی خبرگزاری فارس، با حکم سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار عباس نیلفروشان به عنوان معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

همچنین امروز آیین رونمایی از سامانه ارتباطات تاکتیکی «سپهر۱۱۰» با آستان سرلشکر حسین سلامی حاکم کل سپاه پاسداران تنش اسلامی، سپهبد سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه برگزار شد.

از جمله سوابق سردار نیلفروشان می استعداد به حکومت دانشکده حکومت و ستاد (دافوس) سپاه، جانشینی حاکم قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) و جانشینی معاونت عملیات سپاه رمز کرد.

پیش از این سپهبد علی زاهدی مسئولیت معاونت عملیات گند پاسداران را از سال ۱۳۹۵ بر عهده داری داشت.