براق سازی عملکرد شهرداری قرق 

بوسیله گزارش همشهری «مرتضی امینی» درون این باره گفت: در راستای حقوق شهروندی اطلاعات همه قراردادها، خریدها و توافق های شهرداری قرق از بدو تاسیس بوسیله اراده ساطع سازی برای شناسایی عموم روی سایت شهرداری قرق به نشانی ghoroghcity.ir فراغت گرفت و همه شهروندان قرق و کارشناسان می توانند بوسیله آن دسترسی داشته باشند.

وی این شناسایی رسانی را حق طبیعی همگی شهروندان دانست و اعتراف کرد: معتقدیم خدمتی که بوسیله مردم انجام می دهیم باید مورد رضایتشان قرار بگیرد. این کار نه تنها شهروندان را مطمئن می کند که اعتبارات شهرداری صرف اموری جاهل از سازمان و توسعه روستا نمی شود بلکه با افزایش حس متکی و بالارفتن سرمایه اجتماعی شهرداری می توانیم درون ارتباطی دوسویه میان مدیران شهری و شهروندان بن های ترقی شهر را جستجوگر کنیم.

امینی با یادآوری همراهی همه شهروندان در زمان مقبول تحول قرق از قصبه به شهر گفت: انبازی همگی شهروندان موجب شد تا برای تامین زمین و مکان مورد احتیاج با سرعت ارتکاب بالا اقدام کنیم.  تلاش شد در اجابت طرح هادی قرق، شرایط اجتماعی و زیست سنتی آدم حزن لحاظ شود. به خشکی امدن این باوریم که نقد و نظر و بازرسی از لفظ مردم و توجه، پاسخگویی و بررسی از سوی مدیران، کلید حل مشکلات قرق و توسعه آن خواهد وجود.