وزیر رویه و شهرسازی: همه بانک ها مکلف به پرداخت بدهی مسکن هستند

ایسنا نوشت: بوسیله جز بانک عامل بخش ساختمان که یکی از وظایف اصلی آن صیقل قرضه به متقاضیان فروش و ساخت  مسکن است، سایر بانک ها معمولا با توجه به اقساط طولانی مدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این جنس تسهیلات ندارند. ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار با رفع تحدید بانک  ساختمانی در پرداخت وام معامله ساختمانی پیوستگی کرد و این  مصوبه  از سوی بانک مرکزی به کلیه  بانک های دولتی و  خصوصی ابلاغ شد. با این وجود برخی بانک ها با پرداخت این تسهیلات موافقت، فدایی تغار و برخی دیگر با پرداخت ناچیز از ۶۰ میلیون تومان موافقت کردند. هرچند گزارش های میدانی علامت می دهد طی این سال ها غالبا بانک ها تمایلی برای صیقل قرضه ساختمان نشان نداده اند.

وزیر نحو و شهرسازی روز یکشنبه  ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به مستمری تمامی  بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن مداومت کرد. محمد اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی خانه تمامی بانک ها اعم از مخصوص و دولتی مکلف شده اند تا تسهیلات خانه را تحدید دهند و داخل اینکار تنها به بانک خانه اکتفا نشود. درون اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعلام شده که تمامی بانک ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را بوسیله بحث خانه ویژه دهند.

وی که تو چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی بناء که با حضور مسوولان و  دست اندرکاران حوزه مسکن  واج می گفت  اعتراف  کرد: ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح رفتار ملی مسکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیلات هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران کل متد و شهرسازی و معاونت های مرتبط تبدیل به جریان قرص تولید خانه در طرح رفتار ملی و سایر طرح های مسکنی شود که برای همگی این موارد، تمهیداتی وجود دارد.

بوسیله گفته اسلامی، مدیران طاس راه و شهرسازی در استان های خود به کمیت وزیر جوانمردی دارند و باید قوی، محکم و قدیر طرح اقدام ملی مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند.

وزیر وضع و شهرسازی ادامه داد: تو حال حاضر که بیشتر مردم و اجتماع مرام نمی توانند بدون تسهیلات و همچنین سایر الزامات واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تمهید کنند باید دولت و دستگاه های متولی از یکسره وزارت روش و شهرسازی شرایط بناء دار کردن اقشار هدف را فراهم کنند.

اسلامی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد تا اینکه با ۱۸ درصد سود هنوز تیمار پاسخگوی احتیاج فدایی از دهک ها برای تامین مسکن هست. در ذات حال تقلا می شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. تو حال حاضر، مشکل اساسی، مکانیابی و انتخاب سازندگان است که اندکی از آنها انجام در حال عمل است.

وی داخل خصوص قراردادهای تیپ نیز اطلاع دادن کرد: دست مدیران کچل گونه و شهرسازی باز گذاشته شود تا قراردادهای موردنظر را بر بنیان اقتضائات استان خویشتن منعقد کنند اما داخل نسب حال چهارچوب داشته باشد.