پنج شنبه دوم آبان | کاهش ۵۵ تومانی ارج دلار؛ سکه ۳ میلیون و ۸۵۴ هزاره تومان

به گزارش فارس، راسته تهران در روز پنج شنبه دوم آبان ماه شاهد کاهش ارج مسکوک و ارز بود.  زر و ارز ارزش استاندارد تغییر قیمت سکه طرح جدید ۳،۸۵۴،۰۰۰ تومان ۴۵،۰۰۰- تومان سکه طرح همیشه ۳،۸۴۶،۰۰۰ تومان ۲۹،۰۰۰- تومان شقه سکه ۱،۹۸۲،۰۰۰ تومان ۲۰،۰۰۰- تومان ربع سکه ۱،۱۸۲،۰۰۰ تومان ۲۰،۰۰۰- تومان سکه دما ۸۱۱،۰۰۰ تومان ۰ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۹۳،۴۰۰ تومان ۲۵۰۰- تومان اونس طلا ۱۴۹۱.۴۹ دلار ۰.۱۵- دلار دلار ۱۱،۲۰۰ تومان ۵۵- تومان یورو ۱۲،۴۹۵ تومان ۴۵- تومان مغشوش ۳،۰۸۶ تومان ۱۳- تومان