پنتاگون سفارش فروش ۴۷۸ جنگنده اف ۳۵ را امضا کرد

بوسیله گزارش دویچه وله وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و کمپانی تسلیحاتی لاکهید مارتین قرارداد سودا ۴۷۸ جنگنده اف ۳۵نسل جدید به ارج ۳۴ میلیارد دلار را به صحه رساندند.

الن لورد، معاون وزیر دفاع آمریکا تو امور تسلیحاتی گفت که این پیمان نامه حاصل جدیت وزرات دفاع برای کاهش قیمت اف ۳۵ است. جنگنده رادارگریز اف ۳۵ بوسیله دلیل نرخ بالا تک انتقاد بوده است. آیا هواپیما جنگی آمریکایی اف ۳۵ واقعا رادارگریز است؟

داخل تولید جنگنده اف ۳۵ کشورهای بریتانیا، ایتالیا، نروژو استرالیاهمکاری دارند. ترکیهبدلیل خرید سیستم پدافند اس ۴۰۰ از روسیه درون تابستان سال سیال از سیلان تولید جنگنده اف ۳۵ بر گذاشته شد. فیلم | اف- ۳۵ تو دره مرگ نقص فنی جنگنده های اف-۳۵ آمریکا را زمین گیر کرد