جزئیات ممانعت ایران از ورود یک بازرس آژانس به نطنز | هشدار «مواد خطرناک» دریافت کردیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، کاظم غریب آبادی پاسبان دائم ایران تو آژانسبا اشاره بوسیله مجمع خاص شورای حکام درباره ایران اشعار کرد: این نشست بوسیله التماس مدیرکل بلافاصله آژانس درباره دو موضوع “حادثه ای که در تک یک ناظر آژانس هفته گذشته موافقت افتاده” و یک موضوع “پادمانی” که داخل حال کار بین ایران و آژانس است.

وی دنباله داد: مدیرکل از تشکیل این نشست منظور داشت گزارشی را بوسیله شورا ارائه دهد تا اعضا چنانچه نظراتی دارند بیان کنند. متعاقبا بنده بوسیله عنوان نماینده ایران گزارش جامعی را در میتینگ ارائه کردم.

غریب آبادی درباره ممانعت ایران از ورود یک ناظر به سایت نظنز گفت: در این مجمع گاه شمار اتفاقاتی که از ادخال ناظر مورد نظر به نطنز تا خروجش از کشور پیوستگی بی ریا بود را ارائه کردم. در این گزارش پافشاری کردم ایران دغدغه امنیتی داخل این مورد داشته است و بحث ابطال حقوق و قوانین بازرسان نیست و ما حقوق آنها را الغا نکردیم. چرا ایران عایق از ورود یکی از بازرسان آژانس بوسیله نطنز شد؟

وی توضیح داد: داخل این گزارش اعلام شد که وقتی بازرس داخل نظنز بوده است دستگاه های آشکارساز کشف و شناسایی کردند که این بازرس می تواند مواد خطرناکی همراه خود داشته باشد. تنها یک وهله هم نه، بلکه در محیط های مختلف از این وسایل مصرف شد. حتی از کیف دستی این فرد آزمایش شد که آنجا اندوه اعلام خطر داد.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: ایران این موضوع را عرشه بررسی دارد و با توجه به سوابق خرابکاری در تاسیسات هسته ای مان به هیچ اسکناس امنیت ملی و امنیت تاسیسات هسته ای مان را مورد توافق قرار نمی دهیم و مداومت داریم آژانس نیز درون این زمینه با ما شرکت کند؛ البته آژانس اندوه در روزنامه ای کتبی به ما اعلام کرد با ما درون روند تحقیقات همکاری می نرم.

وی همچنین درباره همکاری های پادمانی ایران و آژانس گفت: ما در حوزه پادمان با آژانس با کمال مطلوب حل و فصل هر موضوعی که رایج نظر آژانس است شرکت داریم.