خراسان رضوی | ۲۲۰ نفر مشغول به ویروس کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، حکیم علی اصغر انجیدنی روز سه گانه شنبه ۲۰ اسفند افزود: این تعداد نسبت به روز گذشته ۳۷ نفر افزایش یافته است که ۱۴۴ نفر از این تعداد زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد راحتی دارند و بقیه مربوط بوسیله سایر دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی محکم در این استان هستند.

وی امتداد عدالت: کالج علوم پزشکی نیشابور با ۵۰ نفر مبتلا بوسیله ویروس کرونا بعد از مشهد،  بیشترین آمار را دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و تربت حیدریه به ترتیب با ۱۲ و ۹ نفر داخل کود بعد قرار دارند.

حکیم انجیدنی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تو دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و تربت شیشه گرفتن را نیز بوسیله نظام چهار و یک نفر اعلام کرد.

وی گفت: از ۳۰ بهمن ماه امسال تا ۲۰ اسفند ۲ هزار و ۱۳۰ مشغول به عفونت های حاد تنفسی و مشکوک بوسیله ابتلا بوسیله مصیبت کرونا در درمانگاه های خراسان رضوی رنجور شده اند که یک هزار و ۲۲۵ نفر از این بیماران درون مشهد و ۱۲ شهرستان زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی این شهر علیل هستند.

حکیم انجیدنی افزود: تاکنون یک هزاره و ۱۰۳ نفر از بیماران مبتلا بوسیله عفونت های حاد تنفسی و مشکوک بوسیله کرونا تو استان خراسان رضوی بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شده اند که ۴۷۵ نفر آنان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

وی تعداد جان باختگان کنار اثر بلای ناگهانی کرونا درون استان خراسان رضوی را که آزمایش آنها به طور جدی مثبت شده است ۱۹ نفر نشانی کرد.

دکتر انجیدنی بر ضرورت خود مراقبتی درون منزل و ماندن در ساختمانی بخاطر مقابله با ویروس کرونا ابرام کرد و گفت: شستن نیکو دست ها، پرهیز از قرار گرفتن در ازدحام ها و در رخ لزوم استفاده از ماسک، تعظیم بهداشت فردی از سوی همه افراد اجتماع به ویژه مبتلایان به سرماخورگی توصیه قطعی وزارت بهداشت بخاطر پیشگیری از کروناست.

افزون به خشکی امدن ۷۵ درصد جمعیت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد استراحت دارند و ۲۵ درصد جمعیت این استان نیز زیرپوشش خدمات دانشگاه ها و کالج های علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت جام، تربت حیدریه و نیشابور هستند.

پیاده شدن اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، علاج و آموزش پزشکی تاکنون هشت هزار و ۴۲ نفر درون کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند که ۲۹۱ نفر آنان جان باخته اند.