علی اکبر ولایتی به موجب کرونا قرنطینه خانگی شد

به گزارش همشهر آنلاین در پاسخ به پیگیری خبرگزاری ها در خصوص پراکندن اعلام غیر رسمی درباره ابتلای دکتر ولایتی بهویروس کرونا روابط عمومی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری روز پنجشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد:

«پس از گذشت روزهایی که حکیم ولایتی به منظور ارتکاب امور مرتبط با مقابله با ویروس کرونا و درون بر پزشکان و پرستاران با محضر در بیمارستان مشغول بوسیله فعالیت های روزمره بودند، ظهر روز گذشته با تجلی علائم خفیف بنا به دیدن پزشکان، اقدام به آزمایش گردید که نشانه های بروز کرونا در طبیب ولایتی نمودار بود. لذا بنا بوسیله نمره و دیپلم پزشک، دکتر ولایتی در قرنطینه خانگی استراحت اندوهناک و تو حال حاضر شرایط عمومی ایشان خوب و رو بوسیله بهبودی میباشد.»