فعالیت مراکز تفریحی گنج نامه و غارعلیصدر بلامانع است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمودرضا عراقی درباره چگونگی روند بازگشت فعالیت شریک شدن سیاحتی علیصدر اعتراف کرد: در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی برای این مهم اتخاذشده مبنی به خشکی امدن آن که به خشکی امدن مبنا پروتکل های ظاهر و مدون شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی با شریک شدن شرکت سیاحتی علیصدر، قرار است در روزهای پیشرو غار علیصدر به مقبول مراجعات باهدف گردشگری رفتار کند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ویروس استان همدان اضافه کرد: با توجه بوسیله در پیش بودن تعطیلات مهمانی فطر و گمان مسافرت و حضور مردم در مراکز تفریحی همچنان که تبلیغات باید بوسیله سمتی باشد که مردم را به ماندن درون ساختمان دعوت کنیم اما ضرورت دارد تمامی دستگاه های خدمات رسان استان آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

عراقی تأکید کرد: درون این راستا تبلیغات برای جذب گردشگری اجرا نمی شود چراکه همچنان شرایط موجود بیانگر آن است ترغیب بوسیله حفظ کردن مصونیت قوم ها با تعظیم پروتکل های بهداشتی و ماندن در خانه یکی از رجحان های برنامه ریزان حوزه گردشگری است.

وی به ابهت اقامت گردشگران ورودی تو اماکن سربسته و دارای مدیریت همچون هتل ها و مهمان پذیرها رمز کرد و افزود: مصوب شده است در شهرهای استان همدان از برپا شدن هرگونه چادر مسافرتی به ترانه حفظ مصونیت مسافران و همشهریان جلوگیری شود این مهم قرار است درون مبادی ورودی شهرها بوسیله مسافران به قیافه جدی و تأثیرگذار شناسایی رسانی شود.

عراقی اظهار کرد: در بازگشایی و ازسرگیری فعالیت صنوف و کسبه توجه به پروتکل های بهداشتی و احترام گذاردن بور گذاری هوشمند بیش حائز اهمیت است البته داخل این زمینه مصوب شده است رسانه های عمومی و فضای مجازی در انگیزش مردم بوسیله تعظیم موارد مذکور و بهداشت فردی اقدام کنند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ویروس استان همدان به بازگشایی دوباره میخانه ها اشاره کرد و گفت: با حفظ دستورالعمل های ابلاغ شده بهداشتی این مراکز جنین دیگری می توانند فعالیت خود را از سر گیرند.

وی بوسیله جدی وجود داشتن کار بزرگ شیوع ویروس کرونا همچنان تأکید کرد و افزود: آدم باید الگوی رفتاری خود را بنا به وضعیت موجود تغییر دهند، حفظ بور هوشمند و رعایت موکد پروتکل های بهداشتی همچنان ضروری است ولی نمی نبوغ پهلو این شالوده فعالیت اقتصادی و کسب وکار را تعطیل کرد بلکه لازمه حفظ سلامت جامعه توجه بوسیله توصیه هایی است که کارشناسان بهداشت و درمان و مسئولان مرتبط اخبار می کنند.